Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Beru na vědomí

přehled článků

Soutěž: Máme pro vás šest lístků na progresivní festival TINA B.

kultura | 7. 10. 2012

Zhruba v polovině října prošpikuje Prahu skrz naskrz festival současného umění TINA B. 2012. Můžete se těšit hned na 10 sekcí, které mají všechny společný námět. Instalace mladých autorů z celého světa si budete moct prohlédnout i vy, pokud odpovíte správně na naší soutěžní otázku a zaregistujte se na CityBee.cz. Vyhrát můžete třikrát po dvou vstupech na festival (to abyste nešli sami).

Soutěž už skončila, my gratulujeme výherkyním Jitce Tůmové, Veronice Palowské a Kristýně Soukupové!
Správná odpověď zní: Jde o sedmý ročník, jehož námětem je Art And Happiness :)

Soutěž o třikrát dva vstupy na TINA B. 2012: Festival současného umění.
Během čtrnácti říjnových dní najdete současné umění například v Národní knihovně ČR, Českém centru Praha, v holešovické Galerii Vernon nebo v Kostele Nejsvětějšího Salvátora, refektáři sv. Jiljí a v atypickém výstavním prostoru Vernon Projekt. Současné umění určené pro děti bude představeno v Galerii umění pro děti GUD. TINA B. představí také několik venkovních instalací, které zpestří kolemjdoucím přicházející podzimní dny. Ty budou umístěny v parku na Vyšehradě a v okolí Žižkovské televizní věže. To nejlepší ze současného video artu bude uvedeno během dvou filmových večerů v Bio OKO a v kině Světozor. Pro milovníky současného umění je přichystána také řada performancí, workshopů a besed. Vyhrajte hned třikrát po dvou vstupech na festival - odpovězte na soutěžní otázku a zaregistujte se na CityBee.cz!

Soutěžní otázka:
Kolikátý ročník festivalu současného umění TINA B. 2012 se koná letos a jaké je jeho téma?


Bez%20n%C3%A1zvu(1).jpg Náš tip pro snazší výhru! Podívejte se do vizitky Galerie Vernon nebo přímo na akci TINA B. u nás na portále a budete hned blíž správné odpovědi! Pokud si Galerii Vernon přidáte mezi své oblíbené, neunikne vám ani žádná další akce, kterou budou pořádat.


Tři výherci (první, desátá a dvacátá správná odpověď) obdrží po dvou lístcích na festival TINA B. 2012, který probíhá od 17. do 31. října. Registrujte se na CityBee.cz a odpovědi posílejte na e-mail citybee@citybee.cz od 8. října do 15. října, do předmětu uvádějte "tina" a nezapomeňte připojit své kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mail, pod kterým jste registrováni na CityBee.cz a kontaktní adresu). Odpovědi bez těchto náležitostí nebudou uznány jako správné. Výherce budeme kontaktovat e-mailem s informacemi o předání výhry.

Herní řád soutěže portálu CityBee.cz
1. Vyhlašovatelem výše specifikované soutěže (dále jen „Soutěž“) je společnost Tabernas 21, s.r.o., Radlická 28, Praha 5, 150 00, IČO: 241 69 072, (dále jen „Tabernas 21“). 
2. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. 
3. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Tabernas 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. 
4. Úkolem soutěžících bude zaslat od 8.10. do 15.10. na adresu citybee@citybee.cz správnou odpověď na soutěžní otázku a zaregistrovat se na webu www.citybee.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo "tina" a v textu zprávy dále uvést svoje jméno, příjmení, kontaktní adresu, email, telefonní kontakt a e-mail, pod kterým je soutěžící registrován na www.citybee.cz. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich identita v podobě jména a příjmení bude v případě výhry zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat maximálně jeden (1) soutěžní e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří splní podmínky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou vybráni tři (3) výherci (první, desátá a dvacátá správná odpověď), kteří obdrží po dvou vstupenkách na festival TINA B., který proběhne od 17. do 31. října. Výherce bude kontaktová mailem s informací o předání výhry.
7. Jména výherců budou po skončení Soutěže rovněž zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. Tabernas 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 6 náhradní cenu obdobného typu.
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Josef Šachta. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí Tabernas 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. Tabernas 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. Tabernas 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. 
12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.citybee.cz .

přehled článků

Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější akce v metropoli pro malé i velké. Poradíme vám, kam s vašimi ratolestmi v Praze vyrazit, pokud se chcete pobavit, inspirovat nebo jen utéct nudě sobotního či nedělního odpoledne.

Vybrali jsme nejlepší zmrzlinárny v Praze, nejen v centru, ale i dál od řeky. Ochutnat můžete klasickou zmrzku, parlorky (tedy cookies se zmrzlinou) i lahodný sorbet.

Konečně nemusíte sedět v kanclu, máte tolik nápadů na to, co dělat venku, a ono... prší! Jestli už vážně nevíte coby a koušete se doma nudou, nechte se inspirovat!