Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Beru na vědomí

přehled článků

Soutěž: Hasta la Vista! Aneb koukněte se, jak přichází hendikepovaní o panictví

kultura | 25. 9. 2012

hasta%20mini%20perex%282%29.jpgVelký sál Městské knihovny v Praze se ve čtvrtek 4. října 2012 od 20:30 změní v premiérové kino. Knihovna totiž ve spolupráci s Asociací českých filmových klubů uvede belgický snímek Hasta la Vista!  Když se zaregistrujete na CityBee.cz a odpovíte správně na soutěžní otázku, budou vaše hned dvě vstupenky na tuto preméru. Vyhrává desátá správná odpověď!

Soutěž již byla ukončena a my gratulujeme Elišce Černé k výhře dvou vstupenek na film!

Soutěž o jednou dvě vstupenky na premiéru filmu Hasta la vista! v Městské knihovně
Philips, Lars
a Jozeph jsou tři mladíci po dvacítce, kteří milují víno a ženy. Jenže jsou stále ještě panicové. Pod záminkou ochutnávání vína se vydají na cestu do Španělska s vidinou prvních sexuálních zážitků. Nezastaví je ani jejich handicapy – jeden je slepý, druhý na vozíku a třetí zcela ochrnutý. Stejně jako u většiny road movie je jejich cesta nakonec vlastně důležitější než cíl. Když se zaregistrujete na CityBee.cz a pošlete nám jako desátí správnou odpověď, můžete celou cestu prožít s nimi na premiéře v Městské knihovně.

Soutěžní otázka:
Čím je film Hasta la vista! inspirován?

Inspiraci pro svou odpověď hledejte v akcích vizitky Městské knihovny v Praze na portále CityBee.cz nebo v našem videu!

Jeden výherce (desátá správná odpověď) obdrží dvě vstupenky na premiéru filmu Hasta la vista! v Městské hnihovně v Praze 4. října ve 20:30. Dvě vstupenky bude mít výherce k dispozici v den konání akce na své jméno v pokladně u sálu. Odpovědi posílejte na e-mail citybee@citybee.cz do 2. října, do předmětu uvádějte "premiera" a nezapomeňte připojit své kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mail, pod kterým jste registrováni na CityBee.cz). Odpovědi bez těchto náležitostí nebudou uznány jako správné. Výherce budeme kontaktovat e-mailem.Bez%20n%C3%A1zvu(1).jpg Přidejte si t uto akci  mezi své oblíbené a do kalendáře a garantujeme vám, že na ni určitě nezapomenete! Nebo si přidejte do oblíbených Městskou knihovnu v Praze  a dozvíte se o všem, co pořádají.
Herní řád soutěže portálu CityBee.cz
1. Vyhlašovatelem výše specifikované soutěže (dále jen „Soutěž“) je společnost Tabernas 21, s.r.o., Radlická 28, Praha 5, 150 00, IČO: 241 69 072, (dále jen „Tabernas 21“). 
2. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. 
3. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Tabernas 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. 
4. Úkolem soutěžících bude zaslat od 25.9. do 2.10. na adresu citybee@citybee.cz správnou odpověď na soutěžní otázku a zaregistrovat se na webu www.citybee.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo "premiera" a v textu zprávy dále uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email, telefonní kontakt a e-mail, pod kterým je soutěžící registrován na www.citybee.cz. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich identita v podobě jména a příjmení bude v případě výhry zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat maximálně jeden (1) soutěžní e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří splní podmínky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vybrán (1) výherce (desátá správná odpověď), který obdrží po dvou vstupenkách na premiéru filmu Hasta la vista! v Městské knihovně na 4. října ve 20:30. Vstupenky bude mít výherce k dispozici na pokladně u sál v den promítání filmu.
7. Jména výherců budou po skončení Soutěže rovněž zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. Tabernas 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 6 náhradní cenu obdobného typu.
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Josef Šachta. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí Tabernas 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. Tabernas 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. Tabernas 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. 
12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.citybee.cz .

 

přehled článků

Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější akce v metropoli pro malé i velké. Poradíme vám, kam s vašimi ratolestmi v Praze vyrazit, pokud se chcete pobavit, inspirovat nebo jen utéct nudě sobotního či nedělního odpoledne.

Vybrali jsme nejlepší zmrzlinárny v Praze, nejen v centru, ale i dál od řeky. Ochutnat můžete klasickou zmrzku, parlorky (tedy cookies se zmrzlinou) i lahodný sorbet.

Konečně nemusíte sedět v kanclu, máte tolik nápadů na to, co dělat venku, a ono... prší! Jestli už vážně nevíte coby a koušete se doma nudou, nechte se inspirovat!