Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Beru na vědomí

přehled článků

Na Trabandy vás nevezmeme trabantem, ale dáme vám lístky

kultura | 17. 9. 2012

Po několika letech vystoupí 25. září Traband, kultovní česká "dechno" kapela, konečně také v kultovní Malostranské besedě. CityBee.cz vám přináší možnost získat dva volné vstupy na tento koncert . Stačí se zaregistrovat na CityBee.cz a odpovědět správně na soutěžní otázku.

Soutěž byla ukončena 23.září. Výhercem je paní Iva Havelková. Užijte si koncert!

Soutěž o jednou dva volné vstupy na koncert Traband v Malostranské besedě

Populární čtyřčlenná kapela Traband se po několika letech chystá na vystoupení v Malostranské besedě. O tom, jak se na koncert těší a jaké vzpomínky na tenhle známý pražský klub mají, se dočtete ve článku, který vyjde v sobotu. Abyste ale na koncert mohli jít zadarmo, zaregistrujte se u nás a odpovězte na soutěžní otázku. Dvacátá správná odpověď od nás vyhraje dva volné vstupy na koncert 25. září. Soutěž probíhá od 17. do 23. září.

Soutěžní otázka:
1. Na jakém večerníčku spolupracovala v roce 2010 skupina Traband? 

Jeden výherce (dvacátá správná odpověď) obdrží dva volné vstupy na koncert skupiny Traband v Malostranské besedě, který proběhne 25. září. Volný vstup pro dvě osoby získá přímo na místě po předložení dokladu. Odpovědi posílejte na e-mail citybee@citybee.cz do 23. září včetně, do předmětu uvádějte "Traband" a nezapomeňte připojit své kontaktní údaje. Výherce budeme kontaktovat e-mailem.


Bez%20n%C3%A1zvu(1).jpg Přidejte si tuto akci  mezi své oblíbené a do kalendáře a garantujeme vám, že na ni určitě nezapomenete! Nebo si přidejte do oblíbených Malostranskou besedu  a dozvíte se o všem, co pořádají.
Herní řád soutěže portálu CityBee.cz

1. Vyhlašovatelem výše specifikované soutěže (dále jen „Soutěž“) je společnost Tabernas 21, s.r.o., Radlická 28, Praha 5, 150 00, IČO: 241 69 072, (dále jen „Tabernas 21“). 
2. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. 
3. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Tabernas 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. 
4. Úkolem soutěžících bude zaslat od 17.9. do 23.9. na adresu citybee@citybee.cz správnou odpověď na soutěžní otázku a zaregistrovat se na webu www.citybee.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo "Traband" a v textu zprávy dále uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email, telefonní kontakt a e-mail, pod kterým je soutěžící registrován na www.citybee.cz. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich identita v podobě jména a příjmení bude v případě výhry zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat maximálně jeden (1) soutěžní e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří splní podmínky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vybrán jeden (1) výherce, který obdrží po dvou volných vstupech na koncert skupiny Traband v Malostranské besedě, který proběhne 25.9.2012. Do Malostranské besedy bude v daný den puštěn zdarma při prokázání svého jména.
7. Jména výherců budou po skončení Soutěže rovněž zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. Tabernas 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 6 náhradní cenu obdobného typu.
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Josef Šachta. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí Tabernas 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. Tabernas 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. Tabernas 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. 
12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.citybee.cz .

 

přehled článků

Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější akce v metropoli pro malé i velké. Poradíme vám, kam s vašimi ratolestmi v Praze vyrazit, pokud se chcete pobavit, inspirovat nebo jen utéct nudě sobotního či nedělního odpoledne.

Vybrali jsme nejlepší zmrzlinárny v Praze, nejen v centru, ale i dál od řeky. Ochutnat můžete klasickou zmrzku, parlorky (tedy cookies se zmrzlinou) i lahodný sorbet.

Konečně nemusíte sedět v kanclu, máte tolik nápadů na to, co dělat venku, a ono... prší! Jestli už vážně nevíte coby a koušete se doma nudou, nechte se inspirovat!