Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Beru na vědomí

přehled článků

Vyhrajte lístky na Tikajícího muže a Slepice v pekle

poznání | 25. 7. 2012

Jenom vaše mohou být 4 lístky na dvě letní výstavy probíhající ve druhém patře Galerie Městské knihovny. Neříkejte, že jste ještě neviděli upoutávky na expozice českých malířů Lubomíra Typlta (více)  a Jakuba Špaňhela (více).

Staňte se fanoušky Galerie Městské knihovny u nás na CityBee a odpovězte na dvě nad míru snadné otázky.

Otázky zní:
1. Současné obrazy Typlta jsou podány v duhovém akordu barev –zeleni, kraplaku a žluti s jakou základní složkou?
2. Jaké tři prvky jsou důležité pro gestické rozměrné malby Jakuba Špaňhela, které jsou vystaveny v Galerii hlavního města Prahy?

Odpovědi zašlete do 26. 7. 2012 na adresu redakce@citybee.cz, jako předmět zprávy uveďte Typlt a Špaňhel. Pokud odpovíte na jedničku a vylosujeme vás, můžete si vstupenky vyzvednout od 12:00 v pátek 27. 7. 2012 na adrese:

Just Communication s.r.o. (u paní Dachovské)
Dlouhá 16
110 00 Praha 1


LubomirTyplt_Cervene-saticky_V2.jpg

Lubomír Typlt - Červené šatičkyHerní řád soutěže CityBee o lístky na výstavy

1. Vyhlašovatelem soutěže výše specifikované soutěže (dále jen „Soutěž“) je společnost Tabernas 21, s.r.o., Radlická 28, Praha 5, 150 00, IČO: 241 69 072, (dále jen „Tabernas 21“). 
2. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. 
3. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Tabernas 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. 
4. Úkolem soutěžících bude správně odpovědět na soutěžní otázky, které budou od 23. 7. 2012 zveřejněny na internetových stránkách www.citybee.cz, zaregistrovat se na tomto portálu a přidat si do osobní databáze vizitku Galerie Městské knihovny a odpovědi zaslat nejpozději do 26. 07. 2012 (včetně) na e-mailovou adresu redakce@citybee.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „Typlt a Špaňhěl“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázky uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email, telefonní kontakt a e-mail, pod kterým je soutěžící registrován na www.citybee.cz. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich identita v podobě jména a příjmení bude v případě výhry zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) soutěžní e-mail se soutěžní tajenkou. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří splní podmínky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou vylosováni čtyři (4) výherci, kteří získají lístky na dvě letní výstavy probíhající ve druhém patře Galerie Městské knihovny.
7. Jména výherců budou po skončení Soutěže rovněž zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. Tabernas 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 6 náhradní cenu obdobného typu. 
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet jednatel společnosti Josef Šachta. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí Tabernas 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. Tabernas 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. Tabernas 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. 
12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.citybee.cz .

přehled článků

Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější akce v metropoli pro malé i velké. Poradíme vám, kam s vašimi ratolestmi v Praze vyrazit, pokud se chcete pobavit, inspirovat nebo jen utéct nudě sobotního či nedělního odpoledne.

Vybrali jsme nejlepší zmrzlinárny v Praze, nejen v centru, ale i dál od řeky. Ochutnat můžete klasickou zmrzku, parlorky (tedy cookies se zmrzlinou) i lahodný sorbet.

Konečně nemusíte sedět v kanclu, máte tolik nápadů na to, co dělat venku, a ono... prší! Jestli už vážně nevíte coby a koušete se doma nudou, nechte se inspirovat!