Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Beru na vědomí

přehled článků

Známe výherce letní soutěže se CityBee

zábava | 25. 6. 2012

Tři z vás vyhráli v soutěži CityBee balík plný letních cen.

Na pěti místech v Praze jste hledali plakáty s QR kódy, které ukrývaly jedno slovo ze soutěžní tajenky. Správná odpověď zněla: CityBee - jiný pohled na Prahu. Vylosovali jsme tři z vás, kteří získají balíček s lákavými cenami - poukaz do obchodu Casa Nostra, vstupenky na Open Air Festival, poukaz na večeři a na boulderovou stěnu do Lokalbloku, tričko CityBee, sezónní vstupenku do Žlutých lázní a měsíční permanentku do Holmes Place.

Výherci soutěže: 

Petr Dašek, Praha 6
DSC00993.JPG

Lenka Kodoňová, Dolní Břežany
DSC00992.JPG

Petr Dvořák, Praha 12
(foto není, výherce je na dovolené v zahraničí)


Výhercům gratulujeme!
 

Herní řád
soutěže časopisu CityBee o balíček cen

1. Vyhlašovatelem soutěže výše specifikované soutěže (dále jen „Soutěž“) je společnost Tabernas 21, s.r.o., Radlická 28, Praha 5, 150 00, IČO: 241 69 072, (dále jen „Tabernas 21“). 
2. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. 
3. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Tabernas 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. 
4. Úkolem soutěžících bude sestavit soutěžní tajenku odhalením jednotlivých slov na pěti plakátech s QR kódy, jejichž umístění bude vyhlášeno dne 06. 06. 2012 na internetových stránkách www.citybee.cz, zaregistrovat se na tomto portálu a přidat si do osobní databáze nejméně jednu vizitku z každé kategorie, a kompletní soutěžní tajenku zaslat nejpozději do 30. 06. 2012 (včetně) na e-mailovou adresu citybee@citybee.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „soutěž“ a v textu zprávy kromě soutěžní fráze uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email, telefonní kontakt a e-mail, pod kterým je soutěžící registrován na www.citybee.cz. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich identita v podobě jména a příjmení bude v případě výhry zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) soutěžní e-mail se soutěžní tajenkou. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří splní podmínky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou vylosováni tři (3) výherci, kteří získají balíček cen – poukaz do obchodu Casa Nostra, vstupenky na Open Air Festival, poukaz na večeři a na boulderovou stěnu do Lokalbloku, tričko CityBee, sezónní vstupenku do Žlutých lázní, měsíční permanentku do Holmes Place.
7. Jména výherců budou po skončení Soutěže rovněž zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. Tabernas 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 6 náhradní cenu obdobného typu. 
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Josef Šachta. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí Tabernas 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. Tabernas 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. Tabernas 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. 
12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.citybee.cz.
 

přehled článků

Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější akce v metropoli pro malé i velké. Poradíme vám, kam s vašimi ratolestmi v Praze vyrazit, pokud se chcete pobavit, inspirovat nebo jen utéct nudě sobotního či nedělního odpoledne.

Sauny u řeky, v Národním divadle, v obchodním centru, v kasárnách i mimo centrum. Tady je výběr těch nejlepších a nejzajímavějších saunovacích míst po celé Praze, abyste se nemuseli potit při jejich hledání na webu.

Konečně nemusíte sedět v kanclu, máte tolik nápadů na to, co dělat venku, a ono... prší! Jestli už vážně nevíte coby a koušete se doma nudou, nechte se inspirovat!