Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Beru na vědomí

přehled článků

Soutěž: Chcete dárkový balíček DOXu? Jestli je vám víc než 18, soutěžte

kultura | 29. 10. 2012

Centrum současného umění DOX představí během podzimní sezóny 2012 výstavu věnovanou vídeňskému akcionismu, uměleckému směru, který v 60. letech 20. století bojoval za individuální svobodu a významně přispěl k větší mezilidské i sexuální toleranci. Jestli se chcete podívat na tuto, ale i další výstavy DOXu, zaregistrujte se na CityBee.cz a odpovězte správně na soutěžní otázku. Ke vstupenkám dostanete ještě aktuální ročenku DOXu  a výstavní katalog, a to hned dvakrát. Soutěž je určena pro starší 18 let.

Soutěž je ukončena. S odhaledným rozkrokem prošle mnichovským kinosálem koncem 60. let umělkyně VALIE EXPORT. Gratulujeme Markétě Heinrichové a Danielu Svobodovi, kteří správně odpověděli. 

Soutěž o dva dárkové balíčky centra DOX
Dvě vstupenky do DOXu, aktuální "doxáckou" ročenku, výstavní katalog a publikaci DOX Start, která přibližuje založení, stavbu a otevření DOXu a první zahajovací výstavu z října 2008, můžete vyhrát, pokud správně odpovíte na naši soutěžní otázku. Výstava AMOR PSÝCHÉ AKCE  VÍDEŇ přibližuje tvorbu čtyř hlavních představitelů vídeňského akcionismu - Otto Muehla, Hermanna Nitsche, Rudolfa Schwarzkoglera a Güntera Bruse. Muži i ženy, obklopeni represivní politickou minulostí, se věnovali zkoumání vítězství i proher lidské bytosti v protikladu k pokrytectví směřujícímu k sentimentu a společenskému tlaku. Další výstavy probíhající v DOXu najdete ve vizitce  u nás na CityBee.cz.

Soutěžní otázka:
Která umělkyně se koncem 60. let prošla mnichovským kinosálem s odhaleným rozkrokem?

a) BIRGIT JÜRGENSSEN
b) VALIE EXPORT
c) ANNA BRUS

Dva výherci (desátá a dvacátá správná odpověď) obdrží po jednom dárkovém balíčku Centra současného umění DOX. V balíčku budou dvě vstupenky na výstavy probíhající v DOXu, výstavní katalog, publikace DOX Start a aktuální ročenka Registrujte se na CityBee.cz a odpovědi posílejte na e-mail citybee@citybee.cz od 29října do 4. listopadu, do předmětu uvádějte "amor" a nezapomeňte připojit své kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, e-mail, pod kterým jste registrováni na CityBee.cz, kontaktní adresu a váš věk). Odpovědi bez těchto náležitostí nebudou uznány jako správné. Soutěže se mohou zúčastnit pouze starší 18 let. Výherce budeme kontaktovat e-mailem s informacemi o předání výhry.

Bez%20n%C3%A1zvu(1).jpg Náš tip! Nápovědu k odpovědi najdete přímo na akci AMOR PSÝCHÉ AKCE - VÍDEŇ A když si do oblíbených přidáte přímo DOX, už vám neuteče nic, co pořádají. 

 
 
[action_photo.jpg]

 
Herní řád soutěže portálu CityBee.cz

1. Vyhlašovatelem výše specifikované soutěže (dále jen „Soutěž“) je společnost Tabernas 21, s.r.o., Radlická 28, Praha 5, 150 00, IČO: 241 69 072, (dále jen „Tabernas 21“). 
2. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. 
3. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Tabernas 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. 
4. Úkolem soutěžících bude zaslat od 29.10. do 4.11. na adresu citybee@citybee.cz správnou odpověď na soutěžní otázku a zaregistrovat se na webu www.citybee.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo "amor" a v textu zprávy dále uvést svoje jméno, příjmení, kontaktní adresu, věk, telefonní kontakt a e-mail, pod kterým je soutěžící registrován na www.citybee.cz. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich identita v podobě jména a příjmení bude v případě výhry zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat maximálně jeden (1) soutěžní e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže. Soutěžící musí být starší 18 let.
6. Ze všech soutěžících, kteří splní podmínky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou vybráni dva (2) výherci (desátá a dvacátá správná odpověď), kteří obdrží po jednom dárkovém balíčku Centra současného umění DOX. Součástí balíčku budou 2 vstupenky do DOXuvýstavní katalog, publikace DOX Start a aktuální ročenka. Výherce bude kontaktován mailem s informací o předání výhry. 
7. Jména výherců budou po skončení Soutěže rovněž zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. Tabernas 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 6 náhradní cenu obdobného typu.
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Josef Šachta. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí Tabernas 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. Tabernas 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. Tabernas 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. 
12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.citybee.cz.

přehled článků

Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější akce v metropoli pro malé i velké. Poradíme vám, kam s vašimi ratolestmi v Praze vyrazit, pokud se chcete pobavit, inspirovat nebo jen utéct nudě sobotního či nedělního odpoledne.

Vybrali jsme nejlepší zmrzlinárny v Praze, nejen v centru, ale i dál od řeky. Ochutnat můžete klasickou zmrzku, parlorky (tedy cookies se zmrzlinou) i lahodný sorbet.

Konečně nemusíte sedět v kanclu, máte tolik nápadů na to, co dělat venku, a ono... prší! Jestli už vážně nevíte coby a koušete se doma nudou, nechte se inspirovat!