Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Beru na vědomí

přehled článků

2:3 - vyhrajte dvě vstupenky na tři výstavy do Trojského zámku

kultura | 19. 9. 2012

V jedné části Galerie hlavního města Prahy, v Trojském zámku , probíhají aktuálně tři výstavy - Akordy modernosti, Emil Filla - Ze sbírek Galerie hl. m. Prahy a Vincenc Vingler - Sochy zvířat . Na všechny tři výstavy se teď můžete dostat najednou a bez peněz - stačí, když do 25.9. správně odpovíte na naši soutěžní otázku a zaregistrujete se na CityBee.cz.

Soutěž je ukončena, gratulujeme výhercům Martině Šimkové a Editě Lazarové. Vstupenky jim zašleme na uvedenou adresu.

Soutěž o dvakrát dvě vstupenky na tři výstavy do Trojského zámku

Unikátní výstava Emila Filly bude v Trojském zámku zabydlená až do 4. listopadu. Vy teď máte šanci vyhrát dvakrát dvě vstupenky nejen na tuto expozici, ale také na další dvě, které v Trojském zámku probíhají - Akordy modernosti a Sochy zvířat Vincence Vinglera. Zaregistrujte se u nás a od 19. do 25. září (12:00) nám posílejte správné odpovědi na soutěžní otázku. Vstupenky vám pak pošleme až domů.

Soutěžní otázka:

Galerie hlavního města Prahy pořádá příští měsíc v Trojském zámku besedu s bývalým asistentem Emila Filly. Beseda se připravuje k 130. výročí narození této umělecké osobnosti. Který den a v kolik hodin se beseda v Trojském zámku bude konat?

a) Ve středu 24. 10. v 16:30 

b) V neděli 14. 10. v 16:00

c) Ve čtvrtek 4. 10. v 17:00

Pomoc s odpověďí hledejte ve vizitce Trojského zámku na portále CityBee.cz.

Dva výherci (pátá a desátá správná odpověď) obdrží dvě vstupenky na tři výstavy v Trojském zámku. Galerii může navštívit kdykoli v době trvání všech výstav, tedy do 4. listopadu. Vstupenky jim budou zaslány na adresu uvedenou v e-mailu. Odpovědi posílejte na e-mail citybee@citybee.cz do 25. září do 12:00, do předmětu uvádějte "troja" a nezapomeňte připojit své kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail a hlavně adresu). Odpovědi bez těchto náležitostí nebudou uznány jako správné. Výherce budeme kontaktovat e-mailem.Bez%20n%C3%A1zvu(1).jpg Přidejte si tuto nabídku  mezi své oblíbené a do kalendáře a garantujeme vám, že na ni určitě nezapomenete! Nebo si přidejte do oblíbených Trojský zámek  a dozvíte se o všem, co pořádají.[filla.jpg]


Herní řád soutěže portálu CityBee.cz
1. Vyhlašovatelem výše specifikované soutěže (dále jen „Soutěž“) je společnost Tabernas 21, s.r.o., Radlická 28, Praha 5, 150 00, IČO: 241 69 072, (dále jen „Tabernas 21“). 
2. Soutěž je veřejnou soutěží podle § 847 a násl. občanského zákoníku. 
3. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k Tabernas 21, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 116 občanského zákoníku), za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží. 
4. Úkolem soutěžících bude zaslat od 19.9. do 25.9. na adresu citybee@citybee.cz správnou odpověď na soutěžní otázku a zaregistrovat se na webu www.citybee.cz. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo "troja" a v textu zprávy dále uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, email, telefonní kontakt a e-mail, pod kterým je soutěžící registrován na www.citybee.cz. Soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jejich identita v podobě jména a příjmení bude v případě výhry zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz.
5. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat maximálně jeden (1) soutěžní e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
6. Ze všech soutěžících, kteří splní podmínky a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, budou vybráni dva (2) výherci, kteří obdrží po dvou vstupenkách na výstavy v Trojském zámku ( Akordy modernosti, Emil Filla – Ze sbírek Galerie hl. m. Prahy a Vincenc Vingler – Sochy zvířat). Navštívit je mohou do 4. listopadu. Vstupenky budou zaslány na adresu soutěžících.
7. Jména výherců budou po skončení Soutěže rovněž zveřejněna na internetových stránkách www.citybee.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. 
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou. Ceny nemohou být směněny za hotovost a nevyplácí se za ně žádná náhrada. Tabernas 21 si vyhrazuje právo v případě nepředvídaných okolností poskytnout výhercům namísto cen uvedených v odst. 6 náhradní cenu obdobného typu.
9. Na regulérní průběh Soutěže bude dohlížet Josef Šachta. V případě jakéhokoli sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí Tabernas 21 ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící vyjadřují svůj bezvýhradní souhlas se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. Tabernas 21 si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžícího, u kterého zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem.
11. Tabernas 21 si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat. 
12. Tento herní řád bude po dobu Soutěže uveřejněn na internetových stránkách www.citybee.cz .


přehled článků

Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější akce v metropoli pro malé i velké. Poradíme vám, kam s vašimi ratolestmi v Praze vyrazit, pokud se chcete pobavit, inspirovat nebo jen utéct nudě sobotního či nedělního odpoledne.

Přinášíme vám tipy na 13 dalších míst v Praze a okolí, kam se můžete společně vypravit za okřídlenými, ozubenými, čtyřnohými nebo třeba chlupatými tvory.

Konečně nemusíte sedět v kanclu, máte tolik nápadů na to, co dělat venku, a ono... prší! Jestli už vážně nevíte coby a koušete se doma nudou, nechte se inspirovat!