Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Beru na vědomí

úvodní stránka

I. Smluvní strany a vysvětlení některých pojmů

Provozovatelem portálu CityBee je česká obchodní společnost Tabernas 21 s.r.o., se sídlem Radlická 28/663, Praha 5, 150 00, IČ: 241 69 072, zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C185067, vedeným u Městského soudu v Praze (dále jen „Provozovatel“).
Provozovatel provozuje webový portál na adrese www.citybee.cz a mobilní aplikaci CityBee (dále společně jen jako „Portál“).
Uživatelem je fyzická osoba, která se zaregistruje na portálu, vytvoří si tak uživatelský účet a bezplatně portál užívá. Uživatel neuveřejňuje na Portále žádný veřejně přístupný obsah.
Zadavatelem je právnická či fyzická osoba provozující služby nebo nabízející produkty spojené s trávením volného času v Praze a okolí, která se skrze pověřeného Uživatele zaregistruje na Portálu, vytvoří si tak vlastní „vizitku“, má možnost vytvářet „akce“ a uhradí poplatek odpovídající zvolené délce trvání a typu registrace (dále jen „registrační období“).
 
Obsahem portálu se rozumí veškeré texty, fotografie i jiné obrazové či audiovizuální záznamy (dále jen „Obsah“).

II. Předmět

Tyto Podmínky upravují právní vztah mezi Zadavatelem a Provozovatelem, který vzniká registrací Zadavatele na Portálu nebo písemnou objednávkou. Právní vztah zaniká exspirací této registrace.
Podmínky také upravují práva a povinnosti uživatele portálu CityBee.
Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky v případě potřeby změnit.

III. Registrace Zadavatele na portálu

Uživatel je oprávněn zaregistrovat se na Portálu jako Zadavatel za podmínky, že je oprávněn toto učinit jménem právnické či fyzické osoby provozující služby nebo nabízející produkty spojené s trávením volného času v Praze a okolí, které nejsou v rozporu s právním řádem či mravními zásadami. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z Portálu veškerý Obsah Zadavatele, včetně vizitky, pokud jeho činnost neodpovídá této definici.
Registrace Zadavatele se skládá ze dvou kroků, teprve po splnění druhého z těchto kroků vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zadavatelem.
Prvním krokem je pětikrokové vyplnění registračních formulářů na Portálu a vytvoření tzv. vizitky Zadavatele, druhým uhrazení registračního poplatku nebo podpis objednávky.
Již před uhrazením registračního poplatku však může Uživatel plnohodnotně využívat služby Portálu určené Zadavatelům.
Uživatel je již před uhrazením registračního poplatku plně právně odpovědný za veškerý jím uveřejněný Obsah.

IV. Cenové podmínky pro Zadavatele

Zadavatel hradí poplatek odpovídající zvolené délce trvání a typu registrace na portálu. Délku i typ Registračního období si může Zadavatel zvolit z možností nabízených v aktuálním ceníku, který je uveřejněn na Portálu v sekci Informace pro firmy (dále jen „aktuální ceník“).
Výše poplatku za registraci na Portálu je uvedena v aktuálním ceníku. Ceník může být jednostranně měněn Provozovatelem. Tato změna není vůči Zadavateli účinná v době trvání aktuálního registračního období.

V. Obsah portálu

Obsah je tvořen zčásti Provozovatelem a zčásti Zadavateli.
Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za obsah uveřejněný Zadavateli.
Provozovatel nenese žádnou právní odpovědnost za obsah uveřejněný Provozovatelem, který je nebo byl v souladu s oficiálními zdroji Zadavatele, za kterého obsah uveřejňuje (např. www stránky Zadavatele, Facebook stránky Zadavatele, tiskové zprávy Zadavatele apod.)
Obsah portálu je majetkem provozovatele.

VI. Vadný obsah

Zadavatel není oprávněn uveřejňovat na portálu CityBee obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR. Především nesmí uveřejňovat obsah (texty, fotografie, grafiky, videa), k němuž mu nenáleží autorská práva, obsah, který naplňuje znaky nekalé soutěže, je urážlivý vůči třetím osobám nebo je v rozporu s dobrými mravy.
Zadavatel nesmí na portálu CityBee uveřejňovat ani odkazy vedoucí na webové stránky s tímto závadným obsahem.
Zadavatel nesmí vytvořit vizitku společnosti (provozovny, prodejny), k níž nemá náležitá oprávnění.
Zadavatel přebírá plnou právní odpovědnost za porušení právních předpisů, ke kterému došlo uveřejněním obsahu Zadavatele na portálu CityBee. Tato odpovědnost trvá i po ukončení právního vztahu mezi Provozovatelem a Zadavatelem.

VII. Odstoupení od smlouvy

V případě porušení Podmínek ze strany Zadavatele je Provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy, zejména smazat veškerý obsah Zadavatele z veřejných databází Portálu. V takovém případě Zadavatel nemá nárok na vrácení ani poměrné části již uhrazených poplatků.
Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Portál a Zadavatelem uveřejněný obsah nebude přístupný veřejnosti nejméně po dobu jednoho týdne.

VIII. Zasílání informací a ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat zadavatelům a uživatelům na poskytnutý email informace a zajímavosti spojené s děním na portálu. Zároveň se zaručuje, že nesdělí žádné třetí straně emailové adresy uživatelů.
Provozovatel se řídí platným zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje poskytnuté uživateli považujeme za důvěrné a nejsou zveřejňovány či předávány dalším stranám bez souhlasu uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo mapovat pohyb uživatele na portále a shromažďovat data o návštěvnosti jednotlivých částí obsahu či statistiky návštěv jednotlivých reklam. Tyto údaje využívá provozovatel pro propagaci portálu třetím stranám v celkovém souhrnu, bez konkrétních údajů (jména, adresy).

úvodní stránka