Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.Beru na vědomí
23
únor

Kniha z kina

Kino Ponrepo

zpět na výpis akcí
 

Knižní minifestival konající se v kině, v předsálí a v kavárně Ponrepo.

Datum:23. 02. 19
Čas:13:00 - 19:00
Kategorie: kultura|kina

Knižní minifestival konající se v kině, v předsálí a v kavárně Ponrepo, na kterém se představí nakladatelství
Institut umění - Divadelní ústav / Národní filmový archiv / Knihovna Václava Havla / Nová beseda / NAMU - Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze / Vydavatelství FF UK / Bylo nebylo / Take Take Take / Památník národního písemnictví a další.

V krátkých přednáškách, které budou probíhat v kinosále a budou proloženy projekcemi snímků z projektu Číst Havla, se hosté zaměří na prameny bádání - na filmové scénáře kurátor Národního filmového archivu Jan Trnka, na divadelní fotografii kolegové z Institut umění - Divadelní ústav, na profilovou edici Nová beseda Co je nového? Andrea Slováková a na sbírku rukopisů a jejich využití kolegové z Památník národního písemnictví.

Na Knihu z kina navazuje večerní projekce filmu Marketa Lazarová z 35mm kopie.

Program v kinosále:
13:00 - 14:00
Číst Havla
Knihovna Václava Havla
Projekce série krátkých videoklipů, v nichž osobnosti českého veřejného prostoru představují mladým čtenářům ikonické i méně známé texty Václava Havla.

14:00 - 14:45
Filmová dílna pro děti i rodiče
Ponrepo dětem
Ve filmové dílně budeme vyrábět krátké filmy, které rozpohybujeme za pomoci předchůdce filmové promítačky - praxinoskopu.  Vítáni jsou všichni - nejmenší, vetší, střední, velcí i největší.

15:00 - 15:30
Co děláme v Památníku národního písemnictví?
Památník národního písemnictví je muzeem české literatury, které získává, shromažďuje, trvale uchovává, eviduje, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností literární kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění. V přednášce určené veřejnosti přiblížíme činnost a
výstavní projekty instituce, tradiční soutěž Nejkrásnější české knihy roku, publikační činnost Památníku národního písemnictví a změny, které nás v následujících letech čekají.

15:45 - 16:15
Markéta Reszczyńská: Jak funguje sbírka Paměť národa ?
Post Bellum
Nejrozsáhlejší sbírka orální historie v současnosti obsahuje 4780 publikovaných příběhů pamětníků a 69444 fotografií. Markéta Reszczyńská z neziskové organizace Post Bellum, která sbírku Paměť národa spravuje, návštěvníkům přiblíží, co se děje od nalezení pamětníka až po publikování jeho příběhu na internetu.

16:30 - 17:00
Andrea Slováková: Co je nového?
Nová beseda
Zakladatelka nezávislého nakladatelství Nová beseda a zároveň autorka knihy Co je nového ve filmové vědě Andrea Slováková návštěvníky seznámí s jedinečnou knižní edicí, která čtenářům přináší novinky z různých vědních oborů – od umělé inteligence po filozofii. Obsáhlá řada čtivých a stručných knih je díky svému popularizujícímu stylu zajímavá nejen pro ty, kteří chtějí mít přehled o nejvýznamnějších objevech posledních dvaceti až třiceti let, ale také pro nadšence do oborů, v nichž se běžně nepohybují. Součástí přednášky bude i představení titulu Co je nového ve filmové vědě, jenž uvádí čtenáře do současného myšlení o filmu a popisuje to nejdůležitější, co studium tohoto fascinujícího oboru obnáší.

17:15 - 17:45
Ondřej Svoboda: Divadelní fotografie jako pramen bádání
Institut umění - Divadelní ústav
IDU dlouhodobě mapuje a systematicky dokumentuje divadelní fotografii jakožto cenný pramen vedoucí k poznání historie nejen českého divadla. Osobnosti divadla se vždy významně podílely na společenském životě země, zachování a rozvoji její kultury a několikrát i přímo zasáhly do historických událostí. Archivy IDU obsahují např. originály unikátních a dosud nepublikovaných hereckých portrétů z poloviny 19. století, ateliérové glamour portréty či umělecky cenné fotografie meziválečné avantgardy. Na základě dlouholetého výzkumu vznikla souhrnná výstava prezentující různé podoby divadla a jeho proměny za uplynulých téměř sto padesát let. Paralelně IDU připravil stejnojmennou odbornou publikaci mapující fenomén české divadelní fotografie, která v roce 2018 získala Cenu Divadelních novin za publikační počin v oblasti divadla.

18:00 - 18:30
Jan Trnka: Filmový scénář jako archivní pramen a literární dílo
Národní filmový archiv
Filmový scénář je prchavá a mnohoznačná entita, situovaná mezi světy literatury a filmu. Jakožto archivní pramen představuje z kulturně-historického hlediska nedocenitelný zdroj
poznání, jelikož obsahuje informační vodítka nezbytná pro naše lepší porozumění jednotlivým filmům i kinematografii. Na filmový scénář lze také pohlížet jako na ryze praktický stavební plán (blueprint) předjímající podobu budoucího filmu a umožňující plánovat drahé natáčecí dny, propočítávat rozpočet apod. V krátké přednášce Jan s použitím statistik a názorných příkladů představí bohatou sbírku filmových scénářů Národního filmového archivu, potažmo nastíní její potenciál pro různorodé edukativní a výzkumné aktivity a představí snahy povýšit psaní pro film na úroveň respektované literární disciplíny a ze scénářů učinit autonomní díla: zrovnoprávnit je s romány a divadelními dramaty, které se dějinami české kinematografie táhnou jako červená nit. Mimo jiné tyto tendence v minulosti vedly ke sporadickým knižním vydáním scénářů či k publikování jejich úryvků v populárních a odborných filmových časopisech.

Večerní kino:
19:30 - Vláčil: Marketa Lazarová (s Terezií Hlaváčkovou)

Kino Ponrepo
Tel: 226211866
Bartolomějská 291/11
Praha 1, 11000
Navigovat
MHD

INZERCE

[reklama_square/200X200-A.jpg]

Další akce pořadatele:

Také by tě mohlo zajímat:

Naše speciální výběry pro milovníky městského života. Navštivte doporučené akce i místa, která stojí za to.

 

Vezmeme vás na místa, kde jste ještě zaručeně nebyli. Poradíme vám, kde si dát ta nejlepší křidýlka, kde najdete automatizovanou kantýnu nebo kde oslavit narozeniny vašeho psa.

Doporučujeme vyzkoušet: